ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 98.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 2 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 91.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 89.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไผ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง สพป. ยโสธร เขต 2 87.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังเป่ง สพป. เลย เขต 3 84.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 80.6 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 78.8 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 78.4 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองกุงบำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.8 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.2 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 75.8 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 73.8 เงิน 23  
24 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 73.6 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 72.2 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 71.4 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68.6 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 62.8 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61.4 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 58 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 57 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 57 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. ยโสธร เขต 1 56 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 55 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านจานใต้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 55 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 55 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 55 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 55 เข้าร่วม 36  
41 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 54 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 54 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนโนนชาดวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 54 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา สพป. มุกดาหาร 53 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 52 เข้าร่วม 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน