ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนเมืองจำปาขัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 16  
23 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 16  
24 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 16  
25 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 16  
26 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 26  
30 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 26  
31 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 31  
32 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 31  
34 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 43  
47 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนายอ สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 75 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 75 เงิน 47  
51 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 47  
52 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 52  
54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 74 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 74 เงิน 52  
56 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 52  
57 โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) สพป. นครราชสีมา เขต 6 74 เงิน 52  
58 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 58  
59 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวาย2 สพป. อุดรธานี เขต 4 62 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน