ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93.2 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93.2 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.2 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.6 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.6 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.6 ทอง 8  
12 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92.6 ทอง 8  
13 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) สพป. ยโสธร เขต 1 92.6 ทอง 8  
14 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.6 ทอง 8  
15 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 92 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 15  
20 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91.2 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.2 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.2 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 91.2 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 91.2 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา สพป. อุดรธานี เขต 2 91.2 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91.2 ทอง 20  
27 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 90.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่. สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.4 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.4 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90.4 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.4 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.4 ทอง 27  
33 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 89.2 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. อุดรธานี เขต 3 89.2 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.2 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 89.2 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 89.2 ทอง 33  
38 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89.2 ทอง 33  
39 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.4 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 88.4 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.4 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.4 ทอง 39  
43 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.4 ทอง 39  
44 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.4 ทอง 39  
45 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 88.4 ทอง 39  
46 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.2 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 87.2 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านระกา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87.2 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.2 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 87.2 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 87.2 ทอง 46  
52 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.2 ทอง 46  
53 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 86.2 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.2 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 86.2 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป. มุกดาหาร - -  
59 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน