ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 92.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 89.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 15  
21 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 15  
22 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 15  
23 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 15  
24 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 15  
25 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 25  
30 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 25  
31 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาเวียง สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 36  
42 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 36  
43 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85 ทอง 36  
44 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 36  
45 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84 ทอง 45  
48 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 45  
49 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 76 เงิน 56  
58 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน