ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตลาดควาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87 ทอง 13  
21 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 13  
22 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 22  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 22  
29 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 86 ทอง 22  
30 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านโคกกรวด สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 30  
36 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 30  
37 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 30  
38 โรงเรียนบ้านกอกหวาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 38  
43 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 38  
44 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 38  
45 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 38  
46 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านซับชุมพล สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 46  
52 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 46  
53 โรงเรียนบ้านโนนหอม สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 46  
54 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 46  
55 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 46  
56 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 46  
57 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 57  
60 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 57  
61 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน