ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 14  
18 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 14  
19 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. นครพนม เขต 1 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ สพป. ยโสธร เขต 1 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 73 เงิน 21  
24 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 21  
25 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปลาหลาย สพป. สกลนคร เขต 3 67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 67 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 67 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 28  
34 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) สพป. นครราชสีมา เขต 1 67 ทองแดง 28  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 66 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 66 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 66 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 35  
41 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 35  
42 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66 ทองแดง 35  
43 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 35  
44 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 66 ทองแดง 35  
45 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66 ทองแดง 35  
46 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 35  
47 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 66 ทองแดง 35  
48 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 66 ทองแดง 35  
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 66 ทองแดง 35  
50 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 65 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 63 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 63 ทองแดง 54  
58 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 63 ทองแดง 54  
59 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 54  
60 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน