ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ สพป. เลย เขต 1 84.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 66.75 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 66.25 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 63.75 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
16 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน