ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 76.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านม่วงมูล สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75.5 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.5 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 73.5 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.5 เงิน 23  
24 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร 71.5 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านสร้างโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านธาตุพนม(พิทักษ์วิทยา) สพป. นครพนม เขต 1 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 61.5 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 61 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  
40 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  
41 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สพป. ยโสธร เขต 1 - -  
42 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน