ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 100 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 100 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 100 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 100 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 100 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 100 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 100 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 100 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 99.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 99.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 98.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 96.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 96.4 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95.6 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 95.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94.4 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 93.6 ทอง 19  
20 โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.4 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.2 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 82.2 ทอง 24  
25 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.4 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 76.6 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 75.6 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.8 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ สพป. อุดรธานี เขต 2 64.2 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต 3 62 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 60.4 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านบุไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 59.2 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 56.6 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 55.5 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 48 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 40.8 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 40 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 40 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 30 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 30 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 30 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 29 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 28 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 10 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 10 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน