ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 99.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 99.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 99.7 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 99.7 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร สพป. นครราชสีมา เขต 5 99.7 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 99.7 ทอง 4  
9 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 99.7 ทอง 4  
10 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 99.7 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 99.2 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป. นครพนม เขต 2 99.2 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 99.2 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 99.2 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 98.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 98.4 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 2 97.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 96.8 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนสานัก สพป. ขอนแก่น เขต 2 96.8 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง สพป. อุดรธานี เขต 3 96 ทอง 21  
22 โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 95.2 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94.8 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านตาเป้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94 ทอง 25  
26 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 93.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92.8 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 92.4 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.6 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 89.6 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.2 ทอง 32  
33 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.2 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 87.6 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.8 ทอง 35  
36 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.4 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 83.6 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองผักชี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.2 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. นครพนม เขต 1 82.8 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองเสือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.8 ทอง 42  
43 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.2 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 76 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองเป้า สพป. ยโสธร เขต 1 74.8 เงิน 46  
47 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร สพป. อุดรธานี เขต 2 73.6 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 73 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 71 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.6 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 63.8 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 60 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร สพป. บึงกาฬ 60 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 60 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนบ้านเกษม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 35 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน