ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 20  
22 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 76 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 23  
25 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 75 เงิน 23  
26 โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์" สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 30  
32 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 72 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71 เงิน 34  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านมะมัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 36  
39 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70 เงิน 36  
40 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี เขต 1 69 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68.5 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 67.5 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66.5 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65.5 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65.5 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ 64.5 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 64 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 63.5 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 62.5 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 62 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61.5 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 61 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนโป่งชี สพป. เลย เขต 3 60.5 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 56 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน