ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านผือฮี สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 7  
13 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 13  
18 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 23  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 28  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองปอ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 33  
39 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 33  
40 โรงเรียนนางามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 79 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 79 เงิน 47  
49 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 47  
51 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 79 เงิน 47  
52 โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 52  
54 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 52  
55 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 55  
57 โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 57  
59 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 57  
60 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76 เงิน 57  
61 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน