ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง 4  
12 โรงเรียนบ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 4  
13 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 4  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 4  
15 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
16 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4  
17 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 4  
18 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 18  
25 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 18  
26 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 18  
27 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 18  
28 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง สพป. ยโสธร เขต 1 76 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 28  
32 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 76 เงิน 28  
33 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 28  
34 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง สพป. อุดรธานี เขต 3 76 เงิน 28  
35 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 28  
36 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 28  
37 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 28  
38 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 76 เงิน 28  
39 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 55 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 55 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
44 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน