ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 66 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 65 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 64 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 63 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 61 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 59 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 59 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 59 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 59 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 26  
31 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 59 เข้าร่วม 26  
32 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 59 เข้าร่วม 26  
33 โรงเรียนบ้านโนนแสวง สพป. อุดรธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 26  
34 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 59 เข้าร่วม 26  
35 โรงเรียนบ้านวังหินซา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 58 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 58 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 58 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 58 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 58 เข้าร่วม 35  
40 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 58 เข้าร่วม 35  
41 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 58 เข้าร่วม 35  
42 โรงเรียนอนุบาลภูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 58 เข้าร่วม 35  
43 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 58 เข้าร่วม 35  
44 โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 57 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 57 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 57 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 57 เข้าร่วม 44  
48 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 56 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 56 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนบ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 48  
51 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56 เข้าร่วม 48  
52 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 56 เข้าร่วม 48  
53 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 56 เข้าร่วม 48  
54 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 56 เข้าร่วม 48  
55 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 56 เข้าร่วม 48  
56 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 55 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 55 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม (อำเภอแก้งคร้อ) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 55 เข้าร่วม 56  
59 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 55 เข้าร่วม 56  
60 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 54 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน