ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองแคนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" สพป. นครพนม เขต 1 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแพงศรี สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 70 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70 เงิน 20  
25 โรงเรียนทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 69 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านสระแจง สพป. นครราชสีมา เขต 5 69 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 68 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ยโสธร เขต 1 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 66 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 66 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบ้านช่อผกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านสีมุม (ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 65 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 62 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. มุกดาหาร 58 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต 2 57 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านร่องแซง สพป. ขอนแก่น เขต 5 57 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า สพป. สกลนคร เขต 3 55 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  
55 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 - -  
56 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 - -  
57 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน