ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 4  
8 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 4  
9 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนแกด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 22  
26 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 22  
27 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 27  
30 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 32  
34 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 73 เงิน 35  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 38  
42 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 69 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 69 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน