ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไชยสอ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนคุรุประชานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 12  
15 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 17  
19 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 17  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง สพป. นครพนม เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 72 เงิน 26  
29 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 26  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง สพป. ยโสธร เขต 2 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 71 เงิน 30  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) สพป. บึงกาฬ 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 70 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 33  
37 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 70 เงิน 33  
38 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70 เงิน 33  
39 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 33  
40 โรงเรียนบ้านโคกเก่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 33  
41 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 70 เงิน 33  
42 โรงเรียนชุมชนหนองยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 69 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 69 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านข่าโคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 69 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. นครราชสีมา เขต 1 69 ทองแดง 42  
47 โรงเรียนบ้านอาราง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 69 ทองแดง 42  
48 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 69 ทองแดง 42  
49 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 5 68 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  
56 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
57 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน