ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 86.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 83.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 81.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 77.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68.5 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65.5 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 65.5 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาตราว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64.5 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสยามกลการ4 สพป. มุกดาหาร 63 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน