ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านถนนชัย สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 10  
16 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 10  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 10  
18 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 10  
19 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านสะแบง สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านอีกุด สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 22  
26 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองญาติ สพป. นครพนม เขต 1 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านไคสี สพป. บึงกาฬ 75 เงิน 29  
33 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 33  
34 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านมาบมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 1 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 35  
39 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 35  
40 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73 เงิน 35  
41 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 73 เงิน 35  
42 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 2 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. สกลนคร เขต 3 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. อุดรธานี เขต 4 68 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 68 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ สพป. หนองคาย เขต 1 67 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 63 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 61 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
54 โรงเรียนบ้านวังปลาฝา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน