ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกซ้อ สพป. เลย เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94 ทอง 9  
13 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 94 ทอง 9  
14 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 17  
23 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 17  
24 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 91 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 24  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 24  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านกุรุคุ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 30  
36 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 30  
37 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 30  
38 โรงเรียนวัดสุวรรณารามวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 30  
39 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 30  
40 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 30  
41 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 41  
43 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 41  
44 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 44  
49 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 44  
50 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 44  
51 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 51  
52 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 51  
53 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 51  
54 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 51  
55 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. มหาสารคาม เขต 3 86 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 86 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 59  
61 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน