ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 14  
22 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 14  
23 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 14  
24 โรงเรียนรัฐประชา 509 สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 14  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 14  
26 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 83 ทอง 14  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 27  
36 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 27  
37 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 27  
38 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 27  
39 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 27  
40 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 27  
41 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 27  
42 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านนายอน้อย สพป. นครพนม เขต 1 81 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านนิคม สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 42  
46 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 42  
47 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 42  
48 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 42  
49 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 42  
50 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น สพป. หนองคาย เขต 1 81 ทอง 42  
51 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 42  
52 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 42  
53 โรงเรียนบ้านโสกคลอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 42  
54 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 54  
57 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 54  
58 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 54  
59 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 54  
60 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 54  
61 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน