ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินแตก สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 79.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.25 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77.5 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สกลนคร เขต 3 76.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 75.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร สพป. อุดรธานี เขต 2 75.5 เงิน 22  
23 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 74.25 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 72.5 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 69.5 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 69.25 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านตลาดควาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 68.25 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67.25 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 66.5 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66.25 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65.75 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านบ่อดิน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 63.75 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 63.5 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 62.5 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. มหาสารคาม เขต 3 61 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 60.75 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60.5 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สพป. สุรินทร์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนบ้านนาดง สพป. บึงกาฬ 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป. เลย เขต 3 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ สพป. ยโสธร เขต 2 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 0 เข้าร่วม  
59 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 0 เข้าร่วม  
60 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน