ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86 ทอง 7  
12 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 21  
25 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อ.เกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 27  
30 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโสก สพป. มุกดาหาร 75 เงิน 32  
34 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 75 เงิน 32  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 5 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านปอแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 73 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 37  
39 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 70 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 69 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 69 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 69 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 66 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านน้ำซึม สพป. อุดรธานี เขต 4 66 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 65 ทองแดง 48  
52 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 48  
53 โรงเรียนบ้านดอนชมพู สพป. นครราชสีมา เขต 1 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 64 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 63 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 63 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) สพป. บึงกาฬ 62 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 61 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน