ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านนาโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 79 เงิน 14  
16 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 76 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร สพป. นครราชสีมา เขต 7 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านช่อผกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งแค สพป. ขอนแก่น เขต 3 64 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 64 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 58 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต 2 55 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด สพป. เลย เขต 1 - -  
40 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 - -  
41 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน