ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินแตก สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระแจง สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ สพป. เลย เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลภูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 9  
12 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 77 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 24  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 24  
28 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 58 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 58 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 57 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 57 เข้าร่วม 30  
33 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 57 เข้าร่วม 30  
34 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 55 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 55 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 54 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 54 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 54 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 53 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 52 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 52 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนวัดชัยสุนทร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 52 เข้าร่วม 41  
44 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 51 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 50 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน