ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 90.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 89.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านชำเขียน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 87.4 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.4 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138-2 สพป. อุดรธานี เขต 4 87.4 ทอง 18  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.6 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.2 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านกันจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.6 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 85.6 ทอง 25  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.6 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.2 ทอง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 84.2 ทอง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 83.6 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 83.5 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.4 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านปูลู สพป. อุดรธานี เขต 3 82.6 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.4 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.8 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 81.6 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.4 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.4 ทอง 43  
45 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.2 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.2 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.6 เงิน 48  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.2 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.4 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองคอม สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.8 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.4 เงิน 54  
55 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.8 เงิน 55  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน