ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 95.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 90.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 87.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 86.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 84.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.6 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 - -  
14 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน