ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.3 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 89.9 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 87.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 82.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 80.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 79.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.1 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 77.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.3 เงิน 12  
13 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70.7 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 68.1 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 67.5 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 67.5 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 64.7 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 62.1 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 61.6 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 58.8 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป. ขอนแก่น เขต 3 58.5 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 57.2 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 56.8 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 56.4 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 55.8 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 55.8 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 55.4 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง สพป. นครราชสีมา เขต 7 54.7 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 53.5 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 53.5 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 51.5 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50.9 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 50.8 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 48.4 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป. ขอนแก่น เขต 4 48.2 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 48.1 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 47.5 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 47.4 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 46.3 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 45.9 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 45.9 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 44.7 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. อุดรธานี เขต 3 44.3 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 44.1 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 44.1 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 43.3 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 43 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 42 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 41 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 39.9 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 37 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 36 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 36 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ สพป. บึงกาฬ 35 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 35 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนโนนจานวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 33.8 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน