ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 86.61 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.36 ทอง 5  
6 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81.54 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.78 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 80.77 ทอง 8  
9 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.04 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 76.36 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.22 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 74.95 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.69 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 71.71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 69.73 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 66.43 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65.42 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 64.82 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 64.17 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง สพป. อุดรธานี เขต 3 61.94 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 61.52 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60.72 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 60.54 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 60.05 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 59.75 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 58.72 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 58.64 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 58.05 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 57.66 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 54.97 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 54.95 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 54.89 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 54.6 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนอ่างห้วยยาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 54.16 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 53.47 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 53.41 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 52.28 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 50.81 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 50.74 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 50.46 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 49.59 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 49.27 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 48.84 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 48.7 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 48.49 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 46.68 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 1 46.29 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 45.85 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 45.59 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 45.46 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 44.7 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 43.69 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 43.65 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 42.43 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 41.51 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (อ.ด่านขุนทด) สพป. นครราชสีมา เขต 5 40.76 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด สพป. ขอนแก่น เขต 3 40.5 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 39.21 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 38.08 เข้าร่วม 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน