ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร สพป. สกลนคร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 5  
9 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 90 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านชัยชนะ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านสูบ สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านกุดหวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านคูบ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 20  
25 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านวังปลาโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 25  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 31  
34 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 31  
37 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 31  
38 โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 31  
39 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 31  
40 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 31  
41 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 31  
42 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 31  
43 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 31  
44 โรงเรียนบ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 31  
45 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 31  
46 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 31  
47 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 31  
48 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 31  
49 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 31  
50 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 31  
51 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 31  
52 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 31  
53 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 31  
54 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 31  
55 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 31  
56 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 31  
57 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 31  
58 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 31  
59 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 31  
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน