ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนโคกล่ามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาสีดา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านเพีย สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 20  
24 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 20  
25 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 20  
26 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 20  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 27  
32 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 27  
33 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 27  
34 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 79 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน สพป. อุดรธานี เขต 3 79 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 34  
38 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79 เงิน 34  
39 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 34  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 78 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 40  
43 โรงเรียนบ้านนาโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 40  
44 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 40  
45 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 40  
46 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 40  
47 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 40  
48 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 75 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 48  
51 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 48  
52 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 75 เงิน 48  
53 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 48  
54 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านตาเจา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 73 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 54  
57 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 54  
58 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73 เงิน 54  
59 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73 เงิน 54  
60 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน