ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.88 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78.24 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองกบนาแมน สพป. อุดรธานี เขต 4 77.17 เงิน 7  
8 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 76.91 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม สพป. สกลนคร เขต 3 76.9 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75.54 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคูซอด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.29 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70.15 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 4 69.58 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68.36 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67.55 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 65.7 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนขามสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 64.1 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 63.59 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63.42 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 63.23 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 1 62.93 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 61.72 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 61.38 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 57.72 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 57.64 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 57.59 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต สพป. นครราชสีมา เขต 5 57.04 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 1 56.69 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 55.28 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 54.4 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 53.16 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 52.56 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร 51.84 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 51.41 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 50.66 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสาริกา สพป. หนองคาย เขต 1 50.65 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 50.46 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 50.27 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 50.22 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 50.21 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 49.01 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว สพป. เลย เขต 1 46.92 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 45.95 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 45.13 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 45.09 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 44.76 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 44.22 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 41.45 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 41.36 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 41.35 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านโซงเลง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 40.16 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 40.16 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านวังตามัว สพป. นครพนม เขต 1 38.14 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 37.83 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 37.69 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 3 36.58 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 36.4 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 35.81 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 34.01 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว สพป. เลย เขต 3 31.78 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน