ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี สพป. สกลนคร เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
24 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 - -  
26 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 1 - -  
27 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน