ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแต้ สพป. สกลนคร เขต 3 90.44 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย สพป. อุดรธานี เขต 4 81.94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 73.32 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69.77 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69.29 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68.93 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 68.16 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 67.26 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 66.87 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66.43 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง2 สพป. มุกดาหาร 65.15 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 64.48 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง สพป. ยโสธร เขต 1 64.4 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 64.26 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.79 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 63.73 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. นครราชสีมา เขต 7 61.87 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนคำโองวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 61.65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว สพป. เลย เขต 3 61.39 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61.25 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 61.01 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 60.21 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม สพป. เลย เขต 1 60.17 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 59.12 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านอาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 56.76 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 56.62 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 56.51 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 55.48 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 55.3 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 55.06 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54.86 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 54.8 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนจตุคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 54.58 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54.08 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านบึงทอง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 53.55 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี สพป. ขอนแก่น เขต 4 52.88 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 52.87 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 52.63 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50.68 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 50.15 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 49.98 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 49.15 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 48.63 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 48.59 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 47.58 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 47.08 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ สพป. เลย เขต 2 46.34 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 44.35 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 43.51 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 43.33 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 42.5 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป. อุดรธานี เขต 3 42.3 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. สกลนคร เขต 1 41.35 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 41.34 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 40.98 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 40.67 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บุรพาคม) สพป. นครราชสีมา เขต 5 34.32 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 32.22 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 31.09 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน