ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 89.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.8 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 1 88.8 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 88.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.6 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 88.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.4 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 88.4 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88.2 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านดงยายเภา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองรุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.4 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.8 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.6 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.4 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.8 ทอง 27  
28 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 1 85.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านค้อบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.6 ทอง 28  
30 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.6 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป. ยโสธร เขต 2 85.4 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านปางคอม สพป. เลย เขต 3 85.4 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ สพป. บึงกาฬ 85.4 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.4 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.4 ทอง 31  
36 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.2 ทอง 36  
37 โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกกยางสร้างกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.8 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.4 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 83.4 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.4 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.2 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.2 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 46  
47 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.8 ทอง 47  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.6 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.6 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82.6 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 82.6 ทอง 48  
52 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.4 ทอง 52  
53 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 82.4 ทอง 52  
54 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 82.2 ทอง 54  
55 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.4 ทอง 56  
57 โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.2 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.6 ทอง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 80.6 ทอง 58  
60 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.2 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน