ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 98.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโจด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 94.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 94.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 93.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาแบก สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) สพป. บึงกาฬ 91.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสายโท 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.5 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านนาสีดา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.3 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.8 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 87.7 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 87.5 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 87.3 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ท่าตูม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.8 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.5 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม2 สพป. อุดรธานี เขต 4 86.5 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) สพป. ยโสธร เขต 2 86.2 ทอง 28  
29 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.7 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.5 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.7 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.5 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.5 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านดอนบาก สพป. อุดรธานี เขต 1 82.5 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 81.5 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว สพป. สกลนคร เขต 2 78.5 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านกวางดีด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.5 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75.5 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 75.5 เงิน 49  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75 เงิน 51  
52 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 74.5 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 74 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 73.5 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.5 เงิน 56  
57 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71 เงิน 58  
59 โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 59  
60 โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน