ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 3 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนดอนท้าววิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 - -  
28 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
29 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 - -  
30 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
31 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ - -  
32 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 - -  
33 โรงเรียนบ้านเชือก สพป. อำนาจเจริญ - -  
34 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน