ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนม่วย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก้ง2 สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล สพป. บึงกาฬ 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 67 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านจันลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านมอญ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านวังเวียง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 66 ทองแดง 19  
22 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. เลย เขต 1 65 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านพลไว สพป. ยโสธร เขต 1 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านสามัคคี2 สพป. อุดรธานี เขต 4 64 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านดงแคน สพป. อุดรธานี เขต 2 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านวังสำราญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 61 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนบ้านดงอินำ สพป. นครพนม เขต 1 60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. อุดรธานี เขต 3 60 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. เลย เขต 2 58 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 57 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 57 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 3 55 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. นครราชสีมา เขต 3 55 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 54 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 54 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 52 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป. เลย เขต 3 52 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 52 เข้าร่วม 40  
43 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 51 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 51 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 51 เข้าร่วม 43  
46 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ สพป. สกลนคร เขต 1 50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 49 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านอโณทัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 48 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 47 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 45 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง สพป. สุรินทร์ เขต 1 45 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านป่าตาว สพป. ยโสธร เขต 2 44 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครราชสีมา เขต 6 44 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 41 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 41 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 36 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 31 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง สพป. สกลนคร เขต 3 29 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน