ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 4  
9 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89 ทอง 12  
16 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 12  
17 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 12  
18 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 12  
19 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 19  
26 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง 19  
27 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 19  
28 โรงเรียนบ้านดอนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 1 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 36  
40 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 78 เงิน 36  
41 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 36  
42 โรงเรียนบ้านโสกนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 78 เงิน 36  
43 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 36  
44 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 78 เงิน 36  
45 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 77 เงิน 45  
48 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 77 เงิน 45  
49 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 77 เงิน 45  
50 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 45  
51 โรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77 เงิน 45  
52 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 45  
53 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 45  
54 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 45  
55 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 69 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 69 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน