ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนยาว สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง 4  
9 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง 4  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 93 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านวังชัย สพป. ขอนแก่น เขต 4 93 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 93 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 93 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านโคกไร่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง 10  
18 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 10  
19 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 10  
20 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 92 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 20  
26 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 92 ทอง 20  
27 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง 20  
28 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว สพป. เลย เขต 3 91 ทอง 28  
33 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง 28  
34 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 28  
35 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91 ทอง 28  
36 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 28  
37 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 37  
41 โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 37  
42 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 37  
43 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านม่วงคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง 43  
48 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 43  
49 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 43  
50 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 43  
51 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 51  
53 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 51  
55 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 51  
56 โรงเรียนบ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 51  
57 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 51  
58 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน