ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 83.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 81.1 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.7 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80.3 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. นครราชสีมา เขต 5 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 71.3 เงิน 26  
27 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 70.8 เงิน 28  
29 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 70.7 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.6 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 3 70.5 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 70.4 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70.3 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 70.2 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 70.1 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70.05 เงิน 36  
37 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 69 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 62.3 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62.22 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 62 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 61.61 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 61.5 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 3 61 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60.87 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 60.8 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 60.77 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 60.7 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 60.5 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 60.33 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 60.25 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 60.11 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน