ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป. นครราชสีมา เขต 6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.4 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 86.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สพป. สกลนคร เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.6 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.6 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 79.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.8 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.2 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านชำเขียน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านชะโนด2 สพป. มุกดาหาร - -  
19 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน