ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 96.37 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 95.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 95.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 94.82 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.79 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี สพป. สกลนคร เขต 3 94.7 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94.56 ทอง 7  
8 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 94.26 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 94.17 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.14 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93.9 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.86 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 93.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 93.39 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93.37 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 93.34 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 93.14 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบุกระโทก สพป. นครราชสีมา เขต 2 93.08 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93.06 ทอง 19  
20 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93.04 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 92.98 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. ยโสธร เขต 2 92.81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 92.79 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.75 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 92.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 92.61 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.5 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 92.48 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92.4 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 92.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. เลย เขต 1 92.32 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92.24 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.03 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.83 ทอง 34  
35 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 91.76 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) สพป. อุดรธานี เขต 3 91.51 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 91.2 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.2 ทอง 37  
39 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 91.15 ทอง 39  
40 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.43 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.37 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.34 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 90.29 ทอง 43  
44 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 90.28 ทอง 44  
45 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90.26 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.25 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 90.15 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.75 ทอง 48  
49 โรงเรียนตะดอบวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.72 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.59 ทอง 50  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 89.51 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.33 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.26 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.2 ทอง 54  
55 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.14 ทอง 55  
56 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 88.12 ทอง 56  
57 โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87.87 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป. มุกดาหาร 87.51 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. อุดรธานี เขต 2 86.54 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 86.23 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน สพป. อุดรธานี เขต 1 85.95 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน