ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 98.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 93.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 91.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.8 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.8 ทอง 11  
14 โรงเรียนมงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.4 ทอง 15  
16 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.4 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านชะโนด1 สพป. มุกดาหาร 88.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.8 ทอง 17  
19 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.2 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) สพป. เลย เขต 2 87.6 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.6 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.8 ทอง 24  
25 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 86.4 ทอง 25  
26 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.4 ทอง 25  
27 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.8 ทอง 28  
29 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.6 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.4 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 85.4 ทอง 30  
32 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.4 ทอง 30  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.4 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.8 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.8 ทอง 35  
37 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.8 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84.6 ทอง 38  
39 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 84.4 ทอง 39  
40 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 84.2 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป. บึงกาฬ 83.8 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.6 ทอง 42  
43 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.4 ทอง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.4 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.8 ทอง 46  
47 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.2 ทอง 47  
48 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.8 ทอง 48  
49 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา. สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.4 ทอง 49  
50 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.4 ทอง 49  
51 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.4 ทอง 49  
52 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80.4 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านคำจั่น (ปาสานะเตนุสรณ์) สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 53  
57 โรงเรียนวาสนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 53  
58 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 80 ทอง 53  
59 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 53  
60 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 53  
61 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน