ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล สพป. สกลนคร เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป. อุดรธานี เขต 1 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ สพป. บึงกาฬ 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านนาหัวภู สพป. มุกดาหาร 94 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 94 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 94 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 11  
17 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 94 ทอง 11  
18 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 94 ทอง 11  
19 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 93 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านบุมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 3 93 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 93 ทอง 19  
24 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านเจี่ย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92 ทอง 25  
30 โรงเรียนชุมชนจำปี สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 30  
31 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 91 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 30  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 34  
35 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านตาราม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 38  
42 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 38  
43 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม สพป. ขอนแก่น เขต 3 83 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
48 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก สพป. เลย เขต 3 - -  
49 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน