ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 93.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกวางดีด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน