ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.8 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 90.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 90.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี สพป. เลย เขต 1 90.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 90.4 ทอง 12  
14 โรงเรียน บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90.2 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านดงเมย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.8 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.8 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.6 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.4 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.2 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 89.2 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.6 ทอง 26  
28 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.4 ทอง 28  
29 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 87.6 ทอง 29  
30 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.4 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.4 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 32  
34 โรงเรียนหนองกุงวังแสง2 สพป. อุดรธานี เขต 4 86.8 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 86.4 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.2 ทอง 36  
37 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.2 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.8 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านละว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.6 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.6 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.6 ทอง 40  
43 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.6 ทอง 40  
44 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 85.2 ทอง 44  
45 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.2 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.8 ทอง 48  
49 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.8 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.6 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.4 ทอง 51  
52 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 84.4 ทอง 51  
53 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 83.8 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 83.8 ทอง 53  
55 โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.6 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82.6 ทอง 56  
57 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 57  
58 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.8 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 81.6 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81.2 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง สพป. ยโสธร เขต 2 80.8 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน