ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 96.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 94.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 94.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.5 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 92.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 92.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 91.5 ทอง 15  
16 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91.5 ทอง 15  
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านศรีวิชา "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. สกลนคร เขต 1 91.25 ทอง 17  
19 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.25 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านาง้อง สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 20  
22 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านท่าค้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.75 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านโนนสนาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90.75 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 90.75 ทอง 23  
27 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.25 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.25 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านใจดี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.75 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 89.75 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89.25 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านกุดแดง สพป. ยโสธร เขต 2 89 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 35  
39 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 35  
40 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 88.75 ทอง 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 88.5 ทอง 41  
42 โรงเรียนหัวหาดวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 88.5 ทอง 41  
43 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.5 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88.25 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 88.25 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อุดรธานี เขต 3 88.25 ทอง 44  
47 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.25 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านบึงหมอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.5 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.5 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านนาหลัก สพป. มุกดาหาร 87.25 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 87.25 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 87.25 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านปากปวน สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. อุดรธานี เขต 1 86.5 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.5 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 86.5 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 58  
59 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.75 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน