ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. อุดรธานี เขต 2 89 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองโดน สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 11  
18 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89 ทอง 11  
19 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 89 ทอง 11  
20 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 89 ทอง 11  
21 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 89 ทอง 11  
22 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 11  
23 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 11  
24 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 11  
25 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 11  
26 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ สพป. ยโสธร เขต 1 88 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 26  
32 โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 26  
33 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 26  
34 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 26  
35 โรงเรียนบ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 26  
36 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 26  
37 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 26  
38 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 26  
39 โรงเรียนบ้านเรียม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88 ทอง 26  
40 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 26  
41 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สพป. เลย เขต 1 88 ทอง 26  
42 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88 ทอง 26  
43 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 26  
44 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านโคกระกา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 44  
47 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 44  
48 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 44  
49 โรงเรียนชุมพลนาคลัง2 สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 49  
50 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85 ทอง 49  
53 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 49  
54 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 49  
55 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 49  
56 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 49  
57 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 85 ทอง 49  
58 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 49  
59 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85 ทอง 49  
60 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 49  
61 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน