ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 90.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.2 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 2 90.2 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 90.2 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านดงแดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.2 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.2 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านโคกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.2 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านตากลาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.8 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 86.8 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.8 ทอง 12  
16 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนสามหมอโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.6 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 84.6 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 84.6 ทอง 19  
22 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 83.5 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83.5 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.5 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.5 ทอง 22  
26 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.2 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81.2 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.4 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 80.4 ทอง 28  
30 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 78.8 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 78.3 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 78.2 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78.2 เงิน 32  
34 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78.2 เงิน 32  
35 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76.4 เงิน 35  
36 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง สพป. อำนาจเจริญ 75.9 เงิน 36  
37 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา สพป. สกลนคร เขต 2 73.6 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 71.6 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน